ANP

Bij de referendumcommissie voor 'Oekraïne' zijn al 170 subsidieaanvragen binnengekomen, maar bijna de helft is "technisch niet in orde". Een deel van de andere aanvragen was inhoudelijk te summier. Dat betekent dat de commissie vandaag slechts over een klein gedeelte een definitief besluit kan nemen.

De commissie heeft 2 miljoen euro te verdelen voor de campagnes in de aanloop naar het referendum. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld debatten en conferenties. Sommige aanvragers willen geld voor een neutrale campagne, bijvoorbeeld door een website te lanceren met feiten over het verdrag. 

Bij aanvragen die technisch niet in orde zijn, ontbreekt bijvoorbeeld een handtekening op een formulier. Aan organisaties en personen die een aanvraag indienden die inhoudelijk tekortschoot, vroeg de commissie om extra informatie.

Gisteren zei SP-Kamerlid Van Bommel dat er veel onduidelijkheden zijn rond de manier waarop subsidie wordt toegekend. Organisaties krijgen volgens Van Bommel te horen dat hun aanvraag door te weinig mensen is ondertekend terwijl op het formulier maar ruimte is voor één handtekening. Hij sprak van een "chaos en een zooitje". 

Eerst een brief

De commissie verwacht dat slechts een klein deel van de 170 aanvragers de komende dagen uitsluitsel krijgt. De aanvragers krijgen over het besluit eerst een brief van de commissie, voordat die de lijst met de eerste toekenningen publiceert.

Van de twee miljoen euro die de commissie kan verdelen, is 700.000 euro voor 'voor'-campagnes, 700.000 euro voor tegenstanders van het verdrag en 600.000 euro voor neutrale campagnes.

Organisaties en bedrijven kunnen maximaal 50.000 euro krijgen, particulieren maximaal 5000 euro.

Wie gaan er campagne voeren voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne?

Thierry Baudet heeft namens de organisatie Burgerforum EU een aanvraag ingediend voor 50.000 euro om campagne te voeren tegen het verdrag. Joshua Livestro heeft namens Stem Voor Nederland om 50.000 euro gevraagd voor een 'voor'-campagne. Beiden zijn afgelopen week nog door de commissie gevraagd aanvullende informatie te leveren.

GeenStijl

Opvallend is de subsidieaanvraag van GeenStijl. Jan Roos was het gezicht van de organisatie GeenPeil, die het referendum vorig jaar wist af te dwingen. Achter GeenPeil gingen drie organisaties schuil, namelijk GeenStijl, Burgerforum EU en Burgercomité EU. Bart Nijman en Jan Roos van GeenStijl hebben nu laten weten een aanvraag te hebben ingediend voor een 'neutraal'- en 'voor'-campagne.

In een promotiefilmpje van GeenPeil moedigde Roos mensen aan hun handtekening te zetten om het referendum af te dwingen, "want we laten de mafketels in Brussel merken dat het genoeg is geweest". Jan Roos zegt dat, nu het referendum er komt, hij zich wil richten op het bewerkstelligen van een hoog opkomstpercentage.

Jan Roos voert campagne voor de komst van het referendum ANP

STER reclame