NOS Nieuws

Kabinet verlengt streeftermijn topvrouwen

Het kabinet houdt voorlopig vast aan het streven dat de top van het bedrijfsleven voor 30 procent uit vrouwen moet bestaan. De datum waarop dat streefcijfer moet worden gehaald, is daarom verlengd tot 1 januari 2020.

Het streefpercentage van 30 werd in 2012 ingesteld en liep op 1 januari van dit jaar af. Volgens het kabinet zijn er de afgelopen jaren te weinig vorderingen gemaakt. In november werd bekend dat het aandeel vrouwen in topfuncties blijft steken op 1 op de 10.

Nu een nieuwe einddatum is gekozen, wordt in het voorjaar van 2017 opnieuw bekeken of bedrijven op koers liggen. In 2019 wordt de balans opgemaakt. Het wettelijk streefcijfer geldt voor 4900 bedrijven.

Teleurstellend

Minister Bussemaker noemde de langzame toename van het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen eerder al buitengewoon teleurstellend. Ze denkt na over sancties als er naar haar idee te weinig verbetering komt.

Het kabinet vindt dat bij de huidige verhouding tussen mannen en vrouwen te veel vrouwelijk talent onbenut blijft.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl