Akkoord op klimaattop in Parijs
NOS Nieuws

Applaus en tranen in Parijs: wereld stemt in met klimaatakkoord

In Parijs hebben alle deelnemers aan de klimaatonderhandelingen ingestemd met de slotverklaring. Meteen daarna begon iedereen te applaudisseren en werd er veel gefeliciteerd en omhelsd. Ook barstten sommige aanwezigen in tranen uit.

De laatste bijeenkomst liep nog wat vertraging op door bezwaren van sommige landen tegen de formulering van afspraken. Eerst hadden de Amerikanen bezwaren en daarna Nicaragua en Maleisië. Uiteindelijk sprak iedereen van een historisch akkoord.

Klimaatakkoord in Parijs aangenomen

Het oponthoud werd vooral veroorzaakt door onduidelijkheden, bijvoorbeeld in de vertaling van de afspraken.

Toch was er hier en daar ook een inhoudelijk puntje op een i te zetten. Zo hadden de Amerikanen bezwaar tegen de formulering dat alle ontwikkelde landen de emissie van broeikasgassen zullen terugbrengen. De Amerikanen eisten dat dit werd veranderd in zouden moeten terugbrengen. En daar kregen ze hun zin in.

Over de opwarming van de aarde zijn alle landen overeengekomen dat die ruim onder de 2 graden moet komen, in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Het streven is 1,5 graad, waar vooral een aantal eilandstaten onder de zeespiegel op hadden ingezet.

Verder is afgesproken een einde te maken aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen en wordt om de vijf jaar geëvalueerd, om de afspraken waar nodig aan te scherpen. Vanaf 2020 is het de bedoeling dat armere landen jaarlijks 100 miljard dollar van rijkere landen krijgen, om hun economie te helpen.

'Ambitieus en uitgebalanceerd'

Over het akkoord hebben meer dan 190 landen vier jaar onderhandeld. De afgelopen twee weken is in Parijs de hand gelegd aan het definitieve klimaatplan, dat er hoofdzakelijk op is gericht de opwarming van de aarde beheersbaar te maken.

Bij het presenteren van de slottekst, waarover de wereldleiders het vanavond uiteindelijk eens werden, had de Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius het over een ambitieus en uitgebalanceerd akkoord.

Ron Linker: succes mede door Frans voorzitterschap

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl