Een file eerder dit jaar op de A1 ANP

Er worden alleen maar meer files veroorzaakt door politiecontroles, zegt de VerkeersInformatieDienst. De VID luidde eerder dit jaar de noodklok over deze zogenoemde flitsfiles. De politiecontroles staan vaak zichtbaar opgesteld, waardoor automobilisten op de rem trappen. Als het druk is, leidt dat tot files.

Een half jaar geleden beloofden de betrokken partijen verbetering, maar het probleem lijkt alleen maar erger te worden, zegt de VID. In de eerste helft van het jaar waren er 12 files die samenhingen met een politiecontrole, en in de tweede helft waren er tot nu toe 23. "En dat zijn alleen maar de files die met honderd procent zekerheid zijn veroorzaakt door een controle. We vermoeden dat er nog veel meer zijn."

Verkeerde kant

De afspraken zijn helder: zodra er enige hinder dreigt, moet de controle stoppen, zegt een woordvoerder van de VID. "Er is toegezegd dat er beter op zou worden gelet en de minister beloofde dat de afspraken weer zouden worden aangescherpt. Daar zien we geen resultaat van, sterker nog, het gaat helemaal de verkeerde kant op."

Volgens de VID wordt er veel te laat ingegrepen. "Dreigende hinder is als de eerste mensen op de rem gaan staan, niet als er al file staat."

Een woordvoerder van de politie meldt dat de automobilisten die op de rem gaan staan verantwoordelijk zijn voor de files, en niet de politie die zijn taak uitvoert. "Het streven is wel om, ook vanuit oogpunt van verkeersveiligheid, zo onopvallend mogelijk de controles uit te voeren." 

STER reclame