Catharina ziekenhuis Catharina ziekenhuis

De afdeling cardiologie van het het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven wordt volgend jaar door zorgverzekeraar CZ betaald op basis van de kwaliteit van de geleverde zorg. Het is voor het eerst dat zo'n contract wordt gesloten. Het contract heeft een looptijd van drie jaar.

Het ziekenhuis krijgt extra geld van CZ als de hartzorg van het ziekenhuis in 2016 beter is dan in de periode waarmee het vergeleken wordt. Dat extra geld moet gebruikt worden voor innovaties. Presteert de afdeling cardiologie minder goed, dan moet het ziekenhuis terugbetalen aan de verzekeraar.

Ziekenhuis en verzekeraar zijn ervan overtuigd dat op deze manier de kwaliteit van de hartzorg zal toenemen.

Langere tijd

In 2016 wordt gekeken of de cardiologiepatiënten uit 2014 beter behandeld zijn, of juist minder goed, dan de patiënten in de periode 2010 tot en met 2013. Het duurt twee jaar voor er een goed beeld gegeven kan worden van de gezondheidstoestand van de patiënten.

In 2017 wordt dan gekeken naar de patiënten uit 2015 en wordt er vergeleken met de periode 2011 tot en met 2014. En zo jaarlijks verder.

Meetbaar beter

De kwaliteit van de cardiologische zorg wordt gemeten op basis van de uitkomsten van Meetbaar Beter. Dat is een kwaliteitssysteem dat in 2012 door het Catharina Ziekenhuis en het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is opgezet. 

Daarin worden voor allerlei cardiologische ingrepen harde gegevens verzameld over bijvoorbeeld sterfte, het aantal heroperaties, het aantal wondinfecties en het aantal andere complicaties. Ook het effect van operaties op de kwaliteit van leven van patiënten wordt geregistreerd.

Leren van elkaar 

Intussen hebben zich veel meer hartcentra aangesloten. Die delen hun registratiegegevens en proberen dan van elkaar te leren en zo hun prestaties te verbeteren.

Als bijvoorbeeld een van de ziekenhuizen een lagere sterfte heeft na een bepaalde ingreep dan de andere hartcentra, wordt er gekeken waarom dat zo is. Als dan blijkt dat het best presterende ziekenhuis een andere aanpak hanteert, kunnen andere ziekenhuizen die overnemen.   

STER reclame