Een glucosemeter om de bloedsuikerspiegel te meten
NOS Nieuws

Een op de drie Nederlanders krijgt ooit diabetes

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

Een op de drie Nederlanders krijgt vroeg of laat ouderdomsdiabetes en ongeveer de helft van alle Nederlanders komt in de voorfase van de ziekte.

Volgens wetenschappers van het Erasmus MC moet een op de elf mensen ooit insuline gebruiken tegen ouderdomsdiabetes, ook wel diabetes type 2 genoemd. Voor hun onderzoek volgen de wetenschappers veertien jaar lang een groep van ruim 10.000 45-plussers uit de Rotterdamse wijk Ommoord.

De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in The Lancet Diabetes & Endocrinology. In Europa is volgens de onderzoekers nooit eerder een vergelijkbare studie gedaan. In de Verenigde Staten wel en die leidde tot vergelijkbare uitkomsten.

Vroeg ingrijpen

De onderzoekers schrijven dat hun studie onderstreept dat het belangrijk is al op jonge leeftijd te beginnen met preventie. Het gaat daarbij onder meer om gezond eten en voldoende bewegen.

Op die manier kan diabetes 2 zo veel mogelijk teruggedrongen worden. Zowel diabetes 2 als de voorfase van de ziekte leiden tot een verhoogd risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, nierziekten en oogziekten.

De kosten van de diabeteszorg waren in 2011 al 1,7 miljard euro. Het leeuwendeel daarvan komt voor rekening van patiënten met diabetes type 2.

Kans op diabetes groter dan gedacht

Rotterdam

Ongeveer 90 procent van alle diabetesgevallen betreft diabetes type 2. De ziekte komt vooral op wat hogere leeftijd voor, maar steeds vaker ook bij jongere mensen. Oorzaken zijn erfelijke aanleg, overgewicht, een ongezonde leefstijl en ongezonde voeding.

De bevolking van de Rotterdamse wijk is representatief voor de Nederlandse bevolking als geheel, zegt hoofdauteur Symen Ligthart, epidemioloog in het Erasmus MC. Daar is de studie verricht met behulp van de gegevens van deelnemers aan de Rotterdam Study.

De Rotterdamse wetenschappers bestudeerden de gegevens van meer dan tienduizend mensen. Al die mensen hadden veertien jaar geleden bij het begin van de Rotterdam Study nog geen diabetes en verkeerden ook nog niet in het voorstadium van de ziekte.

Uit die groep van ruim tienduizend 45-plussers hebben intussen 828 mensen diabetes 2 gekregen, van wie er 237 insuline gebruiken. Bij 1148 deelnemers aan de studie werd de voorfase van diabetes geconstateerd.

Berekeningen

Op basis van die bevindingen hebben de onderzoekers berekend dat voor een 45-jarige het risico om ooit diabetes te krijgen 31 procent is, dus bijna één op drie. De kans om de voorfase van de ziekte te krijgen is 48 procent en de kans om insuline te moeten gebruiken 9 procent.

"Als je hetzelfde onderzoek zou doen voor de hele bevolking, inclusief de mensen onder de 45, dan zou je met de kans om ooit in je leven diabetes te krijgen misschien 2 à 3 procent hoger uit komen", zegt Ligthart. "Daarmee zitten we op een lijn met de Amerikaanse studie."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl