ANP

Het tekort aan sociale huurwoningen wordt niet opgelost door het zogenoemde scheefwonen aan te pakken - het verschijnsel dat mensen in verhouding tot hun inkomen te goedkoop of soms te duur wonen. De meeste wethouders van de 35 grootste gemeenten zijn het daarover oneens met VVD-minister Blok van Wonen.

Blok gelooft dat er voldoende woningen vrijkomen voor lage-inkomensgroepen als de scheefwoners doorverhuizen. Het gaat om mensen die in een sociale huurwoning wonen, maar daarvoor eigenlijk te veel verdienen.

Geen alternatief

De NOS meldde afgelopen weekend dat de woningcorporaties nog weinig resultaat zien van het kabinetsbeleid om scheefwonen tegen te gaan. Gisteren vroeg de NOS de wethouders Wonen van de grootste gemeenten hoe zij hierover denken. Tot gisteravond reageerden 23 wethouders op de vragen van de NOS. 

21 van hen geloven niet in een wezenlijke verbetering van de situatie door het tegengaan van het scheefwonen. De meesten wijzen erop dat scheefwoners met name in de Randstad geen alternatief hebben. Een van de uitzonderingen is VVD'er Jeroen Hatenboer (Enschede) die nog even wil aanzien wat het effect is van het beleid van Blok.

Bijbouwen

De meeste gemeentebestuurders vinden dat er sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd om de lange wachttijden op sommige plaatsen aan te pakken. "De minister moet zijn beleid drastisch aanpassen", zegt PvdA-wethouder Tjeerd Herrema van Almere. "Hij moet het voor investeerders, waaronder corporaties, mogelijk maken snel te investeren in extra sociale huurwoningen."

Afgelopen weekeinde lieten corporaties en hun koepelorganisatie Aedes al weten dat de aanpak van het scheefwonen niet van de grond komt, zolang er niet voldoende betaalbare alternatieven zijn in de vrije sector of op de koopmarkt. 

PvdA-wethouder Raimond de Prez van Delft sluit zich hierbij aan: "Het is onbetaalbaar voor gemeenten om dat te organiseren. Minister Blok moet met een deltaplan komen om huurwoningen te bouwen. Sociaal en particulier."

'Maak nou eens een deltaplan om meer huurwoningen te bouwen'

Blok houdt het erop dat “de beweging de goede kant op gaat” sinds corporaties de mogelijkheid hebben de huren van ‘goedkope scheefwoners’ jaarlijks extra te verhogen. Volgens een nieuw onderzoek zijn er 418.000 huishoudens met een te hoog inkomen voor hun sociale huurwoning.

Overigens wijzen verschillende wethouders erop dat lang niet alle 'goedkope scheefwoners' het breed hebben. Wie iets meer dan 35.000 euro verdient en de maximale huur van 710 euro moet betalen in de sociale sector, "is zeker niet schatrijk", zoals wethouder Gerard van As van de lokale partij Nieuw Elan in Alphen aan den Rijn het uitdrukt.

STER reclame