Joustra schudt de hand van SP-Kamerlid Van Bommel voor aanvang van het gesprek tussen de Kamer en de Onderzoeksraad ANP

Tweede Kamerleden hebben vandaag een gesprek gehad met de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het MH17-rapport. 

De politici wilden alle details weten over het onderzoek naar de ramp met MH17. Ook wilden ze horen welke lessen voor de toekomst er getrokken kunnen worden. 

Een van de onderzoekers van de OVV pleitte ervoor dat de geheime diensten en de luchtvaartsector meer gegevens gaan uitwisselen.

"Het zou goed zijn als de informatie over conflictgebieden actiever wordt gedeeld en niet afhankelijk is van iemand bij een luchtvaartmaatschappij die op het idee komt om iemand van de AIVD te bellen voor informatie over een bepaald gebied", zei onderzoeker Van Asselt.

Op aandringen van staatssecretaris Mansveld is er een internationale site gekomen waarop dit soort informatie gedeeld kan worden, maar niet alle landen willen daaraan meedoen.

Buk-raket

Ook werd er in de Kamer veel aandacht besteed aan de interpretatie van radarbeelden van het ongeluk. Tijdens de hoorzitting wees OVV-voorzitter Joustra complottheorieën opnieuw van de hand. Hij herhaalde dat er geen andere verklaring voor de vliegramp is dan de inslag van een Buk-raket.

Het kabinet komt nog met een officiële reactie op het rapport, dat bijna 300 pagina's telt.

STER reclame