ANP

Referendum EU-verdrag Oekraïne op 6 april

time icon

Het referendum over de Associatieovereenkomst met Oekraïne wordt op woensdag 6 april 2016 gehouden. Dat heeft de Referendumcommissie bepaald. 

Er is gekozen voor een datum over vijf maanden, omdat er dan nog voldoende tijd is voor een publiek debat. Bovendien moeten gemeenten de tijd hebben om zich voor te bereiden. 

In de wet staat dat de datum moet vallen tussen 85 dagen en 6 maanden nadat de commissie heeft besloten dat het referendum kan doorgaan. Dat was op 14 oktober, toen werd vastgesteld dat er genoeg geldige handtekeningen waren ingezameld. 

Er is voor een woensdag gekozen, omdat het in Nederland gebruikelijk is om op die dag te stemmen.

Waarom stemmen wij altijd op woensdag? 

Het kabinet wil zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om te stemmen, en kiest daarom voor een doordeweekse dag.

 Volgens de Kiesraad is de woensdag gekozen omdat veel stembureaus in basisscholen zijn gevestigd. Die zijn op woensdagmiddag vrij en hebben er dan het minste last van. 

In het buitenland wordt vaak op zondag gestemd, maar die dag wordt in Nederland ongeschikt geacht vanwege de zondagsrust die streng gelovige kiezers in acht nemen. 

De commissie heeft zich ook gebogen over de vraag op het stembiljet. Die gaat luiden: "Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?"

De referendumvraag moet altijd beginnen met: "Bent u voor of tegen". De commissie heeft ervoor gekozen om het vervolg van de vraag zo helder, kort en volledig mogelijk te formuleren. "Dit is het minimum aan aantal woorden dat we konden gebruiken, met een maximum aan duidelijkheid", zegt commissievoorzitter Van der Laan.

Referendumwet

Het referendum over het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie is het eerste over een wet die al is aangenomen. Die mogelijkheid bestaat sinds 1 juli.

Het referendum is bedacht door GeenPeil. In de campagne voor het referendum zal die gelegenheidsorganisatie niet adviseren om voor of tegen te stemmen, maar vooral om te gaan stemmen. Ze wijst erop dat dit de eerste keer is sinds het referendum over de Europese Unie in 2005 dat de bevolking zich kan uitspreken over de toekomst van de EU.

De Referendumcommissie zal op 16 november bekendmaken op welke manier de 2 miljoen euro aan subsidies verdeeld gaat worden. Dan wordt ook bekend hoe subsidie kan worden aangevraagd door voor- en tegenstanders die het maatschappelijk debat willen organiseren. 

STER Reclame