Kinderen op de Master Steve JobsSchool in Sneek
NOS Nieuws

Ouders: geef kinderen les in omgangsvormen en sociale media

Een meerderheid van de ouders wil dat 'omgangsvormen', sociale media en Engels verplichte vakken worden op de basisschool, schrijft het AD.

De krant vroeg lezers voor het Nationale School Onderzoek onder meer welke vakken er verplicht zouden moeten worden en welke vakken er kunnen worden afgeschaft. Het AD kreeg 85.000 inzendingen binnen.

De minst gewaardeerde vakken op de basisschool zijn drama (37 procent vindt dat het mag verdwijnen) en godsdienst (24 procent). 1 procent van de ondervraagden vindt dat rekenen, taal en lezen mogen verdwijnen uit het lespakket.

In het voortgezet onderwijs mogen klassieke talen, godsdienst en culturele en kunstzinnige vorming volgens meer dan een kwart van de ondervraagden het veld ruimen. Voor biologie, natuurkunde, wiskunde en economie is dat 1 procent.

Engels

De respondenten zijn het dus eens met het Platform Onderwijs 2032 dat twee weken geleden al pleitte voor meer aandacht voor digitale vaardigheden en burgerschap. Maar ze zijn het, opvallend genoeg, niet eens met het advies van het Platform om ook kleuters al Engelse les te geven. Driekwart van de onderzochten vindt dat het vak Engels niet thuishoort in groep 1 en 2.

Robert Sikkes, woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond, vindt dat iets wat aan de scholen zelf moet worden overgelaten. "Voor kinderen die thuis al een andere taal spreken, kan het te belastend worden. Wij adviseren scholen om op te passen dat je kinderen niet met drie talen opzadelt."

Kleding

70 procent van de inzenders vindt dat scholen afspraken moeten maken over kleding. Een even groot deel vindt dat er in traktaties en de kantine alleen nog gezonde snacks moeten worden toegestaan.

Het onderwijssysteem, de scholen en docenten scoren een 6,9 in het onderzoek.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl