Het is onduidelijk of er sinds de invoering van passend onderwijs meer kinderen naar school gaan
NOS Nieuws

Kinderombudsman vindt dat passend onderwijs niet werkt

  • Ardi Vleugels

    Researchredacteur zorg

  • Ardi Vleugels

    Researchredacteur zorg

Het nieuwe systeem voor passend onderwijs lost de problemen voor kinderen die extra zorg nodig hebben in de klas niet op. Dat schrijft Kinderombudsman Marc Dullaert in een rapport. Hij wil dat de staatssecretaris snel komt met aanpassingen in het beleid.

Het doel van passend onderwijs is dat leerlingen met een specifieke leerbehoefte onderwijs krijgen dat bij hen past. Daardoor moeten er uiteindelijk minder kinderen langdurig thuiszitten en minder kinderen naar het speciaal onderwijs gaan. Het geld voor extra ondersteuning komt nu niet meer via de leerling (het rugzakje) maar via de school.

Belemmeringen

Volgens Dullaert zijn er oude regels en wetten die maatwerk in de klas belemmeren, zoals de leerplicht die voor alle kinderen geldt of de beperking op thuisonderwijs. Bovendien denken scholen nog te vaak aan hun financiële belang en niet aan het kind, stelt hij. Ouders worden daarnaast nog slecht geïnformeerd.

Waar het wel goed gaat, komt dat volgens de Kinderombudsman vooral door lef en inzet van bevlogen betrokkenen. "Scholen moeten dus de echte omslag naar passend onderwijs nog maken", aldus Dullaert.

Scholen werken in regioverband samen aan de extra ondersteuning van leerlingen. Sommige kinderen zijn geholpen met die extra steun. Maar voor kinderen voor wie geen goede ondersteuning voorhanden is, of voor kinderen die meer zorg nodig hebben, loopt het systeem nog niet, zegt de Kinderombudsman.

Bij zwaardere zorg in de klas ontstaat ook discussie over wie wat betaalt. En vaak is er niemand die de regie neemt als scholen en ouders vastlopen.

Positief

Staatssecretaris Dekker is juist positief over de voortgang van passend onderwijs. Hij wijst erop dat er veel scholen zijn die alles op alles zetten om kinderen binnen de schoolmuren aangepast onderwijs te geven. Hij benadrukt dat het budget voor zorg op school hetzelfde is gebleven.

Dekker zegt dat hij aanpassingen heeft gedaan toen er problemen ontstonden. Ook zijn er volgens hem onderwijsconsulenten die ouders en scholen ondersteunen als die er niet uitkomen.

Bovendien hebben scholen een zorgplicht gekregen, waardoor ouders het gesprek aan kunnen gaan over de inspanningsverplichting van de school.

Dekker zegt dat een veranderingsproces tijd nodig heeft. Volgens Dullaert is dat niet uit te leggen aan kinderen of hun ouders: "Hun toekomst begint vandaag".

Hij wil dat er per regio een functionaris komt die kan ingrijpen als het misgaat, dat de informatie en ondersteuning aan ouders verbetert en dat de mogelijkheden voor onderwijs buiten de schoolmuren worden verruimd in de wet.

Vorige week trokken leraren aan de bel over passend onderwijs. De Tweede Kamer reageerde toen bezorgd.

Cijfers

Recente cijfers over de effecten van passend onderwijs zijn er nog niet. De laatste schatting is dat er 8000 kinderen thuiszitten, maar die cijfers dateren van vóór de invoering van het nieuwe beleid. Niemand weet of er nu minder kinderen thuiszitten.

Ook is onduidelijk of er verschillen zijn in het aantal aanmeldingen bij reguliere en speciale scholen. Die cijfers moeten eveneens nog komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl