PvdA-leider Samsom ANP

Europa moet gezamenlijk asielzoekers gaan opvangen. Er moeten EU-opvangposten komen, vanwaar de vluchtelingen eerlijk verdeeld worden over alle lidstaten. Dat schrijft PvdA-leider Samsom in een opinieartikel in NRC Handelsblad.

Zijn voorstel gaat in tegen het Dublin-akkoord, waarin is afgesproken dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het land waar ze de EU binnenkomen. Volgens de PvdA leidt dat akkoord tot een overbelasting van landen als Griekenland en Italië, waar veel asielzoekers aan land komen.

De VVD, de coalitiepartner van de PvdA, wil dat de EU alle buitengrenzen sluit en dat vluchtelingen alleen nog in de eigen regio worden opgevangen.

Schandalige verdeeldheid

In het opinieartikel betoogt Samsom samen met Kamerlid Kuiken dat de asielzoekersstroom van deze zomer om een nieuwe, Europabrede aanpak vraagt. "Tot nu toe heeft Europa slechts schandalige verdeeldheid en verlamming tentoongespreid." Hij wil af van het afzonderlijke asielbeleid van de verschillende landen.

De opvang van asielzoekers moet een Europese aangelegenheid worden, stelt Samsom. Vanuit de EU-opvangcentra moeten ze via een eerlijke verdeelsleutel worden gespreid over de lidstaten. De aanvragen moeten vervolgens door alle landen op precies dezelfde manier worden beoordeeld. Daarmee komt er volgens hem ook een einde aan het 'asielshoppen' tussen lidstaten.

Bevoegdheden overdragen

Samsom erkent dat met zijn voorstel opnieuw bevoegdheden worden overgedragen aan Brussel. "We zullen meer bevoegdheden moeten delen dan we comfortabel vinden." Een referendum daarover is volgens hem niet nodig. Ook denkt hij dat Nederland meer mensen zal moeten opvangen.

De PvdA wil dat Nederland zich aansluit bij Frankrijk en Duitsland, die al eerder pleitten voor een gezamenlijke aanpak. D66 wil zo snel mogelijk uitleg van het kabinet over het asielbeleid.

Samsom: vluchtelingen eerlijker verdelen

STER reclame