Asielzoekers op weg naar aanmeldcentrum Ter Apel
NOS Nieuws

Asielzoekerscentra slibben dicht

 • Babette olde Hanhof

  Redacteur Asiel

 • Babette olde Hanhof

  Redacteur Asiel

Asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol door de aanhoudende instroom van nieuwe vluchtelingen. Tegelijkertijd stokt de doorstroom van mensen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning vanuit de opvang naar een eigen huis.

De afgelopen vijf jaar is het aantal vluchtelingen dat recht heeft op een woning meer dan verdubbeld van 5300 in 2010 tot ruim 12.000 op dit moment. Zij houden nu plekken in de opvang bezet, omdat er geen huizen voor hen zijn.

Op dit moment wonen er 27.000 vluchtelingen in de azc’s. Dat aantal is in tien jaar niet zo hoog geweest. Ongeveer de helft van die vluchtelingen zou moeten doorstromen naar een huis. "Op die manier houden vluchtelingen met een verblijfsstatus plekken bezet. Daardoor stokt de doorstroming", zegt woordvoerder Jan Stalman van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, het COA.

Gezinshereniging

Ook vangt het COA steeds meer gezinsleden op die een familielid zijn nagereisd. "Een persoon uit een familie heeft hier een verblijfsvergunning gekregen, bijvoorbeeld de vader. Hij is erkend als vluchteling, zijn vrouw en kinderen mogen dan ook naar Nederland komen. Die groep groeit aanzienlijk: eenderde van alle vluchtelingen die naar Nederland komen, bestaat uit mensen die een familielid nareizen," zegt Stalman.

"Dat betekent dat we niet één persoon, maar gemiddeld drie tot vier mensen extra moeten opvangen. De zogenoemde gezinsherenigers krijgen niet gelijk een huis bij aankomst, vaak moeten zij nog lang wachten in een azc voordat er een huis beschikbaar komt."

"Tot die tijd staat hun leven in de wachtstand. Want ouders kunnen niet beginnen met inburgeren en met werken. Dat kan pas zodra ze een woning hebben en zich inschrijven bij een gemeente."

Het is dus van groot belang dat er initiatieven komen die de doorstroom van vluchtelingen richting een woning bevorderen.

Jan Stalman, van het COA

Het aantal mensen dat in aanmerking komt voor gezinshereniging is veel hoger dan voorgaande jaren. "Mensen uit Syrië en Eritrea krijgen vrijwel allemaal een tijdelijke verblijfsvergunning, omdat we ze niet terug kunnen sturen naar hun land, vertelt Stalman.

"We moeten deze groep vluchtelingen ook opvangen in asielzoekerscentra totdat ze een woning krijgen. Het is dus van groot belang dat er initiatieven komen die de doorstroom van vluchtelingen richting een woning bevorderen."

Meer opvang

Om al die mensen een dak boven het hoofd te bezorgen is het COA constant in gesprek met gemeenten en woningcorporaties. Enerzijds om de doorstroom van vergunninghouders naar woningen te bevorderen, anderzijds om te kijken waar bestaande opvang uitgebreid kan worden.

Er wordt naarstig gekeken naar extra opvanglocaties, zoals de locaties die vorige maand in Zwolle en Goes zijn geopend. Daardoor zijn 800 nieuwe plekken gecreëerd.

"Op korte termijn komen er zeker meer van dit soort noodopvangplekken bij", weet Stalman. "We zijn daarover op dit moment in onderhandeling met verschillende gemeenten."

 • Babette olde Hanhof / NOS
  Veel vluchtelingen met een verblijfsvergunning wachten op een woning
 • Babette olde Hanhof / NOS
  Asielzoekerscentra raken overvol, omdat er geen doorstroming is

De PVV heeft schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie over de volle asielzoekerscentra. PVV-leider Wilders wil dat het kabinet de Nederlandse grenzen sluit voor asielzoekers. Het ministerie zal eerst deze vragen beantwoorden voor een inhoudelijke reactie op de overvolle centra te geven.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl