ANP

"Consumenten zijn vooralsnog gebaat bij een lage prijs voor olie en gas", zegt energie-econoom Hans van Cleef van het economisch bureau van ABN Amro. Volgens hem leiden de lage olieprijzen tot goedkopere brandstof aan de pomp en zorgen ze voor een lagere gas- en elektriciteitsrekening.

Ook bedrijven en exporteurs kunnen profiteren van de lage prijzen. Productieprocessen die veel energie kosten worden goedkoper en ook de export van goederen kost minder. Maar vooral voor bedrijven in de olieproductie zijn de lage prijzen juist een last, zoals voor Shell. Dat bedrijf maakte vanochtend bekend dit jaar 6500 banen te moeten schrappen.

Lage prijzen

Volgens Shell-topman Ben van Beurden blijven de prijzen voorlopig nog laag. Het is een gevolg van een hoog aanbod en een lage vraag naar olie en gas. Ook Van Cleef verwacht voorlopig nog geen stijgende prijzen.

"Saudi-Arabië heeft besloten om de olieproductie niet meer terug te voeren om daarmee de markt te reguleren", zegt Van Cleef. In de Verenigde Staten blijft de productie van schaliegas en -olie hoog en ook wordt de olieprijs gedrukt door de hervatting van de olieproductie van Iran door het opheffen van de handelssancties. 

Maar het is niet alleen het grote aanbod dat de prijzen drukt. In Europa trekt de economische groei maar mondjesmaat aan. De vraag vanuit de industrie naar energie voor de productieprocessen blijft achter. Ook in landen als China en Brazilië stokt de economische groei, waar die voorheen elk jaar stevig groeide.

Nederland

In Nederland hebben niet alleen de wereldwijde prijzen gevolgen voor de economie. De sterke afbouw van de gaswinning in Groningen leidt volgens het economisch bureau van ABN Amro ertoe dat de economische groei met 0,5 procent wordt afgeremd. Dat komt doordat de staat miljarden euro's aan aardgasbaten misloopt.

Wat het terugschroeven van de gaswinning op termijn voor gevolgen heeft, is volgens Van Cleef nog lastig te zeggen. Aan de ene kant moet het mislopen van de aardgasbaten mogelijk worden gecompenseerd met hogere belastingen. Aan de andere kant wordt Nederland afhankelijker van gas uit het buitenland. En de prijzen daarvan dalen mogelijk nog verder door.

STER reclame