'Droog veen is net als een spons'

"Dit zien we liever niet", zegt een dijkbewaker van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Met een stok steekt hij in scheuren in een dijk in Reeuwijk, bij Gouda. Het droge weer van deze zomer heeft bressen in het dijklichaam geslagen.

De dijk van de Enkele Wiericke, een kanaal tussen de Oude Rijn en Hollandse IJssel, is honderden jaren geleden gebouwd met veen. Een bouwmateriaal met nadelen, zegt dijkgraaf Gerard Doornbos. "Als veen uitdroogt, gebeurt er met de dijk hetzelfde als met een droge spons. Die weegt niks meer en dan wordt hij door het water aan de kant geschoven."

Op de meeste plaatsen gaat de stok van de dijkbewaker bijna een halve meter de dijk in, hier en daar zelfs een meter. 

Scheuren in een dijk, dat is geen veilig idee. En hoewel het nu regenachtig is, zal het er voorlopig toch niet beter op worden. "Dat beetje neerslag van nu is niet genoeg om het tekort aan te vullen", zegt Doornbos. De dijkgraaf schat dat er de afgelopen tijd 200 millimeter meer water is verdampt dan dat er hemelwater is gevallen.

Dat de dijk onder deze omstandigheden scheuren is gaan vertonen, is geen verrassing. Het hoogheemraadschap heeft de kwetsbare plekken al lang in het vizier en al enige tijd staat voor volgend jaar groot onderhoud op het programma. Daar wil de dijkbeheerder het nu niet op aan laten komen en daarom is vandaag als voorzorg begonnen met een aanpak van de zwakste delen.

'Er is meer water verdampt dan dat er regen is gevallen'

Bij de spoedreparatie lijken de dijkwerkers met hun graafmachines meer oog te hebben voor de onderkant van de dijk dan voor de scheuren aan de bovenkant. "Alleen maar de scheuren aanpakken helpt niet", zegt Doornbos. "Het gaat erom dat er aan de onderkant meer tegendruk komt."

De dijk van de Enkele Wiericke is smal en steil. "Dat betekent het risico dat de dijk zich van onder gaat verbreden en als een soort pudding in elkaar zakt. Daarom versterken we de dijk aan de voet door er als het ware een boekensteun tegenaan te zetten."

Waterschapsbelasting

Eerder deze maand werd al extra gecontroleerd op droge veendijken. In totaal is er in Nederland naar schatting 3500 kilometer aan veendijken. 

Sinds 2003 is het gevaar van een te droge veendijk bekend. In augustus van dat jaar leidde een droge periode tot een dijkdoorbraak in het Utrechtse Wilnis. Zo'n 2000 inwoners werden geëvacueerd. 

De klimaatverandering leidt volgens Doornbos vaker tot langere periodes van droogte, maar ook van hevige regenval. Dat bekent dat de dijkbeheerders vaker moeten ingrijpen. "Dat kan er op termijn toe leiden dat de waterschapsbelasting omhoog gaat om de kosten te dekken."

STER reclame