Tsipras houdt zijn toespraak in het Europees Parlement
NOS NieuwsAangepast

Griekenland wil 'licht aan het eind van de tunnel'

Griekenland heeft enorm veel gedaan om zich aan te passen aan de internationale schuldeisers. Dat zei de Griekse premier Tsipras vanochtend in het Europees Parlement. "Wij willen een akkoord, maar wel een akkoord waarbij er licht aan het eind van de tunnel is."

Tsipras kreeg voor en na zijn speech veel applaus van zijn medestanders, die ook bordjes met 'ochi' (nee) omhooghielden.

Applaus en boegeroep in het Europees parlement voor Tsipras

"Ik wil u verzekeren dat los van de crisis één ding vaststaat: Griekenland heeft een enorme inspanning geleverd om zich aan te passen", zei Tsipras. "Het is geen overdrijving om te zeggen dat mijn land de afgelopen vijf jaar is gebruikt als laboratorium voor bezuinigingsprogramma's. We moeten constateren dat het is mislukt."

Historisch

Hij zei dat het Griekse volk is uitgeput en dat dat tot uitdrukking is gekomen in het 'nee' van afgelopen zondag. Tsipras benadrukte een duidelijk mandaat te hebben gekregen van het Griekse volk om een oplossing voor de crisis te vinden.

De uitslag van het referendum is volgens hem geen keuze voor een breuk met Europa, maar voor respect voor elkaar. De suggestie van Europarlementariërs dat hij doelbewust probeert om Griekenland uit de eurozone te loodsen, wees Tsipras resoluut van de hand.

Londen 1953

De premier wil een wezenlijke dialoog over de Griekse schuld. "We moeten kijken naar een oplossing, hoe moeilijk die ook is." Hij wil een groeiprogramma dat de werkloosheid bestrijdt en de ondernemingsgeest stimuleert. Verder moeten de lasten op de schouders komen van degenen die het kunnen dragen, zei hij.

Hij wees de Duitsers in het parlement erop dat volgens hem het grootste moment van Europese solidariteit in 1953 plaatsvond. Toen besloten andere Europese landen op een conferentie in Londen om Duitsland een groot van de schuld kwijt te schelden die het land had opgebouwd door twee wereldoorlogen. Zo werd het mogelijk gemaakt dat de Duitse economie weer kon groeien.

'Tsipras was bijzonder mild en verzoenend'

Daarnaast fulmineerde hij tegen Grieken binnen het establishment en hun lage belastingmoraal. Volgens hem staan hij en Europa eigenlijk aan dezelfde kant.

De premier zei dat er al lang een akkoord was bereikt als Athene alleen met de Europese Commissie had hoeven te praten in plaats van ook nog het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank. Binnen de trojka van deze drie instellingen waren er vaak tegenstellingen, volgens de Griekse premier.

Hij betreurt het dat het beeld is ontstaan dat de Grieken geen voorstellen hebben gedaan. Hij zei daarover dat hij de regels van de eurozone respecteert, maar dat de regering in Athene zich het recht voorbehoudt om een soevereine beslissing te nemen. Anders krijg je volgens Tsipras ondemocratische toestanden en regeren de technocraten. Hij zei daarbij ook dat zijn land niet gedwongen wil worden steeds weer nieuwe schulden te maken om oude leningen af te lossen.

Cruciaal moment

Tspiras zei dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor de afgelopen 5,5 maand, de periode dat hij premier is. Maar de problemen zijn volgens hem ontstaan door vijf jaar van bezuinigingsprogramma's. Hij benadrukte ook dat het geld van de Europese belastingbetaler in de afgelopen jaren niet bij het volk is terechtgekomen, maar is gebruikt om de banken overeind te houden.

Hij wees op vele maatregelen die zijn regering naar eigen zeggen heeft genomen, zoals het versterken van de douane tegen smokkel, het aanpakken van Grieken die zwart geld in Zwitserland stallen en het opleggen van belastingen aan grote mediabedrijven.

Wat de Griekse schuldencrisis wordt genoemd, is volgens Tsipras een Europees probleem. En dat verdient volgens hem een Europese oplossing. Hij noemde het een cruciaal moment en zei te hopen dat iedereen zijn eigen, historische verantwoordelijkheid neemt.

Tsipras: 'Ik heb er vertrouwen in dat we aan de voorwaarden kunnen voldoen'

Juncker

Voorzitter Juncker van de Europese Commissie reageerde fel op de woorden van Tsipras. Hij zei dat de onderhandelingen heel anders zijn gelopen dan vroeger het geval was. Zijn voorganger Barroso heeft volgens Juncker nooit uren en uren met de bazen van het IMF en de ECB gesproken. Dat werd allemaal aan ambtenaren overgelaten, terwijl nu EU-commissarissen en de voorzitter zelf acte de présence geven bij de onderhandelingen.

Hij benadrukte fijntjes dat de vele hervormingen die zijn doorgevoerd in Griekenland het resultaat zijn van het harde werk van de Europese Commissie. Ook verweet hij Tsipras dat die niet de hele waarheid vertelt. Zo ging het volgens Juncker nooit om het verlagen van de lonen van de armsten of het afknijpen van de pensioengerechtigden.

"Ik vind dat je dingen juist moet weergeven die zich achter die gesloten deuren hebben afgespeeld", zei Juncker. Volgens hem is de Grieken tegelijkertijd met hervormingen een stimuleringspakket voor de economie aangeboden ter waarde van 35 miljard euro.

Tusk

EU-president Donald Tusk deed een oproep aan de Europese leiders om tot consensus te komen. Een eind aan de onderhandelingen betekent volgens de voorzitter van de Europese Raad het bankroet voor de Griekse banken en dat zal zeer pijnlijk zijn voor het Griekse volk.

Het zal Europa treffen, ook in geopolitieke zin. Tusk herhaalde dat deze week de deadline afloopt om tot overeenstemming te komen.

Tusk zei dat iedereen praat over de behoefte aan eenheid, maar het debat tegelijkertijd laat zien hoeveel verdeeldheid er is. "We moeten terugkeren naar onze principes en onvoorwaardelijk respect voor elkaar hebben".

Ook zei Tusk dat schulden moeten worden terugbetaald. "Het kan niet zo zijn dat schuldeisers immoreel en slecht zijn en dat degene die schuld heeft een onschuldig slachtoffer is. Het is simpelweg onmogelijk om gedurende langere tijd meer uit te geven dan je binnenkrijgt. Dat is de oorzaak van de crisis en niet de euro."

"Vandaag hebben we eenheid nodig en niet omdat het een prachtig idee is, maar omdat het absoluut nodig is om beslissingen te nemen. Anders worden we over vier dagen in een ander Europa wakker."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl