Een cel in het detentiecentrum in Rotterdam Ministerie van Veiligheid en Justitie

Vreemdelingen worden nog te vaak en te makkelijk vastgezet in detentiecentra. Dat zegt Amnesty International naar aanleiding van de zelfdoding van een 28-jarige asielzoeker uit Zuid-Afrika in het Detentiecentrum Rotterdam.

Hij beroofde zich gisteren van het leven, vermoedelijk door ophanging. De man zat nog maar kort vast in afwachting van zijn uitzetting naar Frankrijk. Hij had daar eerder asiel aangevraagd en volgens de Dublinverordening moet hij dan daar zijn asielprocedure doorlopen.

'Weggezakt'

Twee jaar geleden ontstond grote commotie rond de zelfdoding van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov in hetzelfde detentiecentrum. Sindsdien worden er weliswaar minder mensen in detentie genomen, maar de regels in het detentiecentrum zijnnog niet fundamenteel veranderd, aldus Amnesty.

De toenmalige staatssecretaris Teeven beloofde dat er verbeteringen in de vreemdelingenketen zouden worden aangebracht. Ook zou er een nieuwe wet vreemdelingenbewaring moeten komen waarin de menselijke maat terug zou moeten worden gebracht. 

"Door de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, onder meer het bed-bad-en-brooddebat en de bootvluchtelingen is de aandacht voor vreemdelingendetentie weggezakt in het publieke bewustzijn", zegt een woordvoerder van Amnesty.

2800 mensen per jaar

Jaarlijks worden ongeveer 2800 mensen gedetineerd omdat de Nederlandse regering ze wil uitzetten. Sommige vreemdelingen zitten langer dan zes maanden vast voor ze uitgezet kunnen worden of ze in Nederland weer op straat worden gezet, zegt Amnesty. 

STER reclame