NOS Nieuws

Geen totaalverbod op onkruidverdelger Roundup

Het onkruidmiddel Roundup wordt vooralsnog niet totaal verboden. Spuiten van het chemische bestrijdingsmiddel op de stoep mag vanaf 1 januari volgend jaar niet meer, maar voor een totaalverbod waaronder ook de landbouw zou vallen, is geen meerderheid in de Tweede Kamer.

VVD en CDA zijn tegen een verbod. De PvdA voelt er wel voor, maar denkt dat er op dit moment te veel juridische bezwaren zijn. "Nu verbieden is een risico, de rechter fluit zo'n verbod terug", zei Tweede Kamerlid Leenders in een debat over de kwestie.

Gezondheidsgevaar

Ook staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken vindt dat er nu te weinig rapporten zijn die een causaal verband aantonen tussen Roundup en gevaar voor de gezondheid. Zo'n causaal verband is nodig, aldus Dijksma, omdat een verbod anders juridisch niet onderbouwd en dus onhaalbaar is.

Onder meer PVV, GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SP vinden dat er geen enkel risico moet worden genomen met het middel. Er zit glyfosaat in, dat in verband wordt gebracht met tal van aandoeningen.

SP-Kamerlid Smaling haalde recent onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie aan, dat veronderstelt dat het glyfosaat in Roundup mogelijk kankerverwekkend is. "Hoeveel duidelijker dan dat willen we het hebben?", vroeg hij zich af. Wachten op regelgeving vanuit Europa lijkt Smaling onverstandig; hij pleit voor noodmaatregelen. "Het gaat hier om onze sportvelden, ons drinkwater, onze gezondheid".

Gifgebruik

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren sprak van een hormoonverstorend, kankerverwekkend middel. "Nederland staat in de top-3 waar het gaat om gifgebruik. Doet dit kabinet wel alles dat het kan om risico's te vermijden?"

Ouwehand stelde voor om de bewijslast om te draaien. "Laat producenten bewijzen dat hun middelen niet schadelijk zijn." Maar volgens staatssecretaris Dijksma is dat door Europese regelgeving niet mogelijk.

Tuincentra

De tuincentra Intratuin en Ranzijn en bouwmarkt Praxis hebben Roundup inmiddels uit de handel genomen. Een verbod van het gebruik op de stoep gaat dus binnenkort in, maar een aantal partijen pleit ook voor een algemeen verbod op de verkoop ervan. Volgens staatssecretaris Mansveld van Milieu is zo'n verkoopverbod juridisch onhaalbaar.

D66-Kamerlid Schouw zei dat de gang van zaken haaks staat op de moties die eerder door de Kamer werden aangenomen. "Het gaat ook om de toekomst van onze voedselvoorziening", zei hij. "Een gebroken ecosysteem gaat ons niet aan voedsel helpen." Hij drukte het kabinet op het hart om te denken aan de lange termijn.

Voor wie denkt straks azijn te gaan gebruiken voor het schoonmaken van de stoep: dat is ook verboden. Staatssecretaris Mansveld liet weten dat dit ook op een lijst van "niet toegestane middelen" staat.

Neonicotinoïden

Veel partijen zijn ook nog steeds bezorgd over neonicotinoïden. Deze stoffen, die in gewasbestrijdingsmiddelen zitten, worden verantwoordelijk gehouden voor de massale sterfte onder honingbijen en andere nuttige insecten.

Op dit moment geldt een tweejarig verbod van de Europese Unie, maar dat loopt dit jaar af. De EU liet daarom onderzoek uitvoeren om te bepalen hoe het verder moet met de neonicotinoïden. Het onderzoek wees uit dat ze niet alleen schadelijk zijn voor de honingbij, maar ook voor grote groepen andere insecten.

D66, PVV, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren maken zich veel zorgen. Onder meer GroenLinks pleit voor een tijdelijk verbod op neonicotinoïden. Staatssecretaris Dijksma liet de Kamer weten dat zij het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden heeft gevraagd om een herbeoordeling van de stoffen.

Het college bekijkt onder meer wat de gevolgen zijn voor het oppervlaktewater als de middelen opnieuw worden toegelaten. De beoordeling wordt nog voor de zomer verwacht.

Roundup niet volledig verboden

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl