De verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn geheel volgens de prognoses verlopen. Alle partijen krijgen evenveel zetels als op grond van de Provinciale Statenverkiezingen kon worden verwacht. 

Dat betekent dat de coalitie van VVD en PvdA geen meerderheid heeft, ook niet inclusief de 'bevriende oppositiepartijen' D66, ChristenUnie en SGP. De vijf partijen hebben in de nieuwe Eerste Kamer, die op 9 juni wordt geïnstalleerd, samen 36 van de 75 zetels. Tot nu toe waren er dat 38.

Grafiek: uitslag Eerste Kamerverkiezingen

Vooraf werd het mogelijk geacht dat de uitslag licht zou afwijken. In de meeste gevallen stemmen Statenleden op iemand uit de eigen partij, maar leden van provinciale partijen als de Fryske Nasjonale Partij hebben geen 'eigen' Eerste Kamerleden en hun stemgedrag is dus onvoorspelbaarder. Bovendien komt het weleens voor dat politici op een verwante partij stemmen om die aan een restzetel te helpen.

Het grootste verlies ten opzichte van de zetelverdeling in de huidige senaat is voor de PvdA. De sociaal-democraten gaan terug van veertien naar acht zetels. D66 verdubbelt in zeteltal van vijf naar tien en is de voornaamste winnaar. Na de VVD en het CDA wordt D66 de derde grootste partij in de Eerste Kamer.

De nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer NOS

STER reclame