Onder de zonnebank
NOS Nieuws

Huidartsen pleiten voor verbod op zonnebank thuis

De beroepsvereniging van dermatologen (NVDV) eist een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Onderzoek toont aan dat mensen die gebruikmaken van de zonnebank een sterk verhoogd risico hebben op huidkanker.

De gevaren van het 'zonnen' onder een zonnebank worden stelselmatig onderschat, zeggen de dermatologen. Vooral door gebruik op jonge leeftijd neemt het risico op huidkanker toe.

"Zonverbranding op jonge leeftijd is de belangrijkste risicofactor", zegt dermatoloog Jorrit Terra. "Het liefst zouden wij in Nederland helemaal geen zonnebanken zien. Geniet van de zon, maar doe het met mate."

Epidemie

Volgens de NVDV is er sprake van een toenemende huidkankerepidemie. Om die tegen te gaan moet er een verkoopverbod voor particulieren komen en een scherpere controle op zonnebankstudio's. Als die niet veilig werken, moeten er sancties worden opgelegd.

Uit Europees onderzoek blijkt dat in Nederland 40 procent van de zonnestudio’s geen of onvoldoende advies geeft over de risico’s van het kunstmatig 'zonnen'.

Geniet van de zon, maar doe het met mate. En het liefst niet op een zonnebank!

Jorrit Terra, dermatoloog

In twintig jaar tijd is het aantal mensen dat in Nederland voor het eerst de diagnose huidkanker krijgt meer dan verdrievoudigd, zegt de NVDV: van 17.000 naar bijna 53.000 mensen per jaar in 2014. Het aantal patiënten stijgt jaarlijks met 6 tot 9 procent.

Niet sexy

Overmatig zonnen leidt mogelijk ook tot zo'n tachtig extra sterfgevallen aan huidkanker per jaar. Het exacte aantal nieuwe gevallen van huidkanker door zonnebankgebruik is lastig vast te stellen, omdat mensen die er gebruik van maken ook vaak buiten veel zonnen.

"Een maatschappelijk debat over de schadelijke gevolgen van overmatig zonnen zou ertoe moeten leiden, dat we een te bruin kleurtje niet meer associëren met vitaliteit en sexy", stelt onderzoeker Tamar Nijsten van het Erasmus MC.

Een bruin kleurtje zou niet meer vitaal en sexy moeten zijn.

Tamar Nijsten, onderzoeker Erasmus MC

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl