ANP

Vorig jaar zijn er 8 procent minder misdrijven bij de politie gemeld dan in 2013. De criminaliteit neemt al jaren af, maar de daling van 2014 is de sterkste daling in de afgelopen tien jaar, meldt het CBS. Het laatste decennium is het aantal misdrijven met een kwart afgenomen. 

Vooral de zogenoemde 'high impact crime' (woninginbraak, straatroof, overval en geweldsdelicten) nam in 2014 af. Het CBS zegt dat die daling komt door de extra politieaandacht die daarnaar uitgaat sinds de start van de Nationale Politie in 2012.

Interactieve kaart: misdrijven per gemeente

Minder aangiftes

Hoewel de bereidheid tot aangifte in 2014 niet veranderde, is het aantal aangiftes ten opzichte van het jaar ervoor wel afgenomen. Mensen deden 174.000 keer aangifte van een high impact crime. Dat is 12 procent minder dan in 2013. 

Het aantal aangiftes van straatroof en overvallen daalde het hardst, beide met 23 procent. Mensen deden 71.000 keer aangifte van inbraak uit een woning, een daling van 19 procent. Het aantal geregistreerde gewelds- en seksuele delicten daalde met zes procent tot 96.000.

Aantal aangiftes van high impact crime CBS

Meer opgelost

De politie loste vorig jaar meer misdrijven op dan het jaar ervoor. Waar de politie in 2014 22 procent van de misdrijven binnen een jaar oploste, lag dat percentage in 2013 drie procent lager. 

Dat het oplossingspercentage gestegen is, kan deels verklaard worden doordat er minder vaak aangifte is gedaan van moeilijk oplosbare delicten zoals woninginbraak en zakkenrollerij. Ook bij de high impact crimes werd vaker een verdachte gevonden. Met name overvallen werden vaker opgelost: 38 procent in 2014 tegen 32 procent in 2013.

Aantal geregistreerde misdrijven CBS

STER reclame