Asscher ziet kansen op een "banenbonus"
NOS Nieuws

Asscher omarmt loonkostensubsidie

Minister Asscher voelt sterk voor een loonkostensubsidie en een hogere arbeidskorting voor werknemers met een laag inkomen. Volgens hem zal dit leiden tot meer banen. Hij zal dit meenemen in de discussie over herziening van het belastingstelsel, zegt hij in reactie op een analyse van het CPB die vandaag gepubliceerd is.

Asscher wijst erop dat de werkgeverslasten voor lagerbetaalden in Nederland horen tot de hoogste in de wereld. Door hierop subsidie te leggen wordt het voor werkgevers aantrekkelijker mensen met een laag inkomen in dienst te nemen.

Zo hoeven ze volgens Asscher werknemers niet te dwingen om in zzp-constructies te werken. Ook zullen ze minder in de verleiding komen om arbeidsmigranten voor een lager loon in dienst te nemen.

Banenbonus

Asscher spreekt van een banenbonus. "Voor werkgevers is de bonus dat ze werknemers goedkoper in dienst kunnen nemen; voor werkzoekenden is de bonus dat ze een fatsoenlijke betaalde baan krijgen." Asscher meent daarom dat op deze manier van het belastingplan een banenplan gemaakt kan worden.

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend 100.000 extra banen te willen creëren door het hervormen van het belastingstelsel. Arbeid zou minder duur moeten worden. Hoe die hervorming er verder uit zou moeten zien, ligt nog open. De analyse van het CPB is bedoeld om een aantal alternatieven op rij te zetten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl