Anneke Tromp
NOS Nieuws

Weduwe Tromp: Inspectie wist dat mijn man niet werkte

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

Was de tijdelijke schorsing die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op 2 oktober 2013 oplegde aan huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn terecht of niet? Die vraag stond vanmiddag centraal in een urenlange zitting bij de bestuursrechter in Alkmaar. Tromps weduwe en de huisartsenpraktijk Tuitjenhorn betwisten de rechtmatigheid van die maatregel.

Huisarts Tromp diende in augustus 2013 een terminaal zieke patiënt een ongewoon hoge dosis morfine toe, waardoor de man kwam te overlijden. Een co-assistent die stage liep bij Tromp maakte de zaak aanhangig. Er volgde een huiszoeking bij Tromp en hij werd verhoord. Begin oktober volgt de schorsing door de IGZ. Vijf dagen later pleegt Tromp zelfmoord.

Het voornaamste argument dat advocaat Jaap Sijmons aanvoerde om aan te tonen dat de schorsing niet rechtmatig was, was dat het bevel geen enkel doel diende en dus disproportioneel was. Tromp had zich kort na de doorzoeking van zijn woning en praktijk ziek gemeld. De huisartsenpraktijk had een waarnemer gezocht en de andere huisarts in de praktijk was meer gaan werken. De patiënten waren daarover geïnformeerd. De zorg voor twee terminale patiënten was ondergebracht bij de waarnemer en bij een arts buiten de praktijk.

De publicatie van de maatregel tegen huisarts Tromp vond om precies dezelfde reden geen genade in zijn ogen. Met die opvatting bevindt Sijmons zich in het gezelschap van de commissie-Bleichrodt. Die concludeerde in haar eind maart gepubliceerde rapport dat de Inspectie de schorsingsmaatregel beter niet had kunnen publiceren.

IGZ op de hoogte

“De Inspectie wist dat mijn man niet werkte”, zei weduwe Anneke Tromp tijdens de zitting. “Ik had contact met de inspecteur. Ik heb hem begin september gezegd dat mijn man maanden afwezig zou zijn. Toen vroeg hij hoe de IGZ er zeker van kon zijn dat hij echt niet zou gaan werken. Ik heb gezegd dat ik hem zou bellen als mijn man weer aan het werk wilde. Ik vertrouwde erop dat dat genoeg was.”

De Inspectie wist ook dat Nico Tromp suïcidaal was en onder psychiatrische behandeling stond. “Was er maar een afspraak gemaakt met ons”, zei Anneke Tromp, “dan had ik hier misschien nu met mijn man gezeten. En had hij zelf zijn zaak kunnen bepleiten.”

Dosering

Verder ging het tijdens de zitting uitgebreid over de hoeveelheid morfine die Tromp aan zijn stervende patiënt heeft toegediend. Volgens Sijmons is 1000 milligram volgens de wetenschappelijke literatuur een dosering die veel vaker gegeven wordt. Over de 350 milligram van het slaapmiddel dormicum dat Tromp tegelijk ook gaf, sprak hij niet.

Daar herinnerde de IGZ hem aan. De Inspectie erkende dat soms hoge doseringen morfine gegeven worden. Maar, zei advocate Van der Mersch, dan gaat het wel om doseringen per dag en niet in één gift. Bovendien, zei de IGZ, loog Tromp tegen de aanwezige wijkverpleegkundige over de doseringen morfine en dormicum die hij toediende.

Geen belang

De IGZ vindt dat er geen enkel belang gediend is met de zaak. Het gewraakte bevel tegen Tromp, een verbod van zeven dagen om zijn werk uit te oefenen, is na een bezwaarschrift van Tromp, zijn echtgenote en de huisartsenpraktijk aangepast. Na verder onderzoek zag de IGZ geen gronden meer voor een algemene schorsing. Met terugwerkende kracht gold het bevel alleen voor het verlenen van palliatieve zorg. Vorig jaar is het bevel helemaal herroepen.

Of dat laatste besluit bijvoorbeeld alleen te maken had met de dood van Tromp, werd niet duidelijk tijdens de zitting. Maar omdat er geen bevel tot schorsing meer is, is er volgens de IGZ ook geen belang meer gediend met de rechtszaak.

Niet ontvankelijk of onrechtmatig

Mocht de rechtbank dat anders zien, en daar heeft het alle schijn van, dan bepleit de IGZ dat Anneke Tromp en de huisartsenpraktijk niet ontvankelijk worden verklaard. Met de kennis van 2 oktober 2013 was er volgens de Inspectie alle reden om de maatregel te nemen. Dat die later beperkt is en uiteindelijk herroepen, verandert daar niets aan, aldus IGZ-advocate Van der Mesch.

Anneke Tromp en de huisartsenpraktijk zien dat anders. De maatregel tegen Tromp was in hun ogen onrechtmatig. En die maatregel heeft veel schade veroorzaakt in het dramatische verloop van de zaak Tuitjenhorn. Anneke Tromp citeerde haar jongste zoon: "Mijn vader is in zes weken kapotgemaakt."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl