Wikipedia
NOS Nieuws

Jeugdpsychiaters bezorgd over populariteit ritalin

Kinder- en jeugdpsychiaters zijn bezorgd over de snelle toename van het gebruik van medicijnen tegen ADHD, zoals ritalin. In een verklaring, die ze aan staatssecretaris Van Rijn aanbieden, zeggen de specialisten dat er te vaak ritalin wordt voorgeschreven zonder grondig onderzoek.

Dat steeds meer studenten ritalin gebruiken om makkelijker te kunnen studeren, baart de psychiaters ook grote zorg. Oneigenlijk gebruik van het medicijn is niet zonder gevaar, schrijven ze in de verklaring.

Vorig jaar meldde de Gezondheidsraad dat het gebruik van ritalin in de afgelopen jaren is verviervoudigd.

Gedragsbehandeling

De specialisten van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) benadrukken dat kinderen eerst goed onderzocht moeten worden op ADHD, en dat medicijnen altijd gepaard moeten gaan met een behandeling om het chaotische gedrag te veranderen.

Daarom wil de NVvP dat er een onderzoek komt naar het voorschrijven en het gebruik van ritalin en andere anti-ADHD-medicijnen. Daarna moeten de richtlijnen voor het voorschrijven mogelijk worden aangescherpt.

Schadelijk

Ook noemt de vereniging de populariteit van ritalin nadelig voor kinderen en ouders die het middel wél echt nodig hebben. Ouders worden vaak weggezet als 'gemakzuchtig' en het effect van de pillen op kinderen wordt vaak onterecht 'zeer schadelijk' genoemd.

De psychiaters zeggen ook signalen te krijgen dat een gepaste behandeling van ADHD door de bezuinigingen in de zorg moeilijk te regelen is. Vaak lijkt medicatie dan nog de enige oplossing, aldus de NVvP.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl