Het hoofdkantoor van de LHV in Utrecht ANP

De Landelijke Huisartsen Vereniging LHV vindt dat de evaluatiecommissie die de zaak-Tuitjenhorn onderzocht met verrassende conclusies is gekomen. De commissie-Bleichrodt stelt vast dat inspectie en het Openbaar Ministerie volgens de procedures hebben gehandeld, "maar dat meer maatwerk nodig was". 

Bestuurslid Paulus Lips van de LHV zegt daarop dat de huisartsen mogen verwachten dat de inspectie altijd maatwerk levert, zeker als het over zoiets precairs gaat als zorg in de laatste levensfase.

Het evaluatierapport stelt de huisartsen kennelijk teleur, omdat er alleen wordt gesproken over 'verbeterpunten'.  De LHV vraagt zich juist af hoe de betrokken instanties een tragedie als die in Tuitjenhorn in de toekomst denken te voorkomen.

Betere samenwerking nodig

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde (KNMG) vindt dat de commissie terecht aandringt op een betere samenwerking tussen de IGZ en het OM. Het onderzoek van Bleichrodt bevestigt volgens de KNMG dat duidelijkheid en maatwerk noodzakelijk zijn om onnodige schade, onrust en leed te voorkomen.

Directeur Wendela Hingst zegt dat toen eenmaal vastgesteld was dat "een disproportionele hoeveelheid" morfine was toegediend, het duidelijk werd dat het incident geen gevolgen had voor de richtlijn palliatieve sedatie. Artsen mogen de ruimte benutten die de richtlijn biedt om de gebruikelijke doseringen te verhogen als dat nodig is voor een goede terminale patiëntenzorg. 

Hingst stelt ook vast dat artsen hierin gelukkig niet terughoudender zijn geworden. 

STER reclame