ANP

Ruim 190.000 kiezers hebben bij de waterschapsverkiezingen een blanco of ongeldige stem uitgebracht. Dat is zo'n 3,4 procent van de kiezers. Bij de Provinciale Statenverkiezingen, die tegelijkertijd werden gehouden, was dat 0,6 procent, bijna 36.000 stemmen. 

De Unie van Waterschappen heeft de definitieve verkiezingsuitslag bekendgemaakt. De partij Water Natuurlijk is de grootste geworden, met landelijk 84 zetels. Het CDA is de tweede partij met 76 zetels, gevolgd door VVD met 67 zetels in de waterschapsbesturen.

50Plus deed dit jaar voor het eerst mee. Die partij kreeg 23 zetels en is in bijna alle waterschappen vertegenwoordigd. Voor de Partij voor de Dieren is het aantal zetels gestegen van 8 naar 15. PvdA-lijstduwer Job Cohen werd met voorkeursstemmen verkozen in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

'Alle begin is moeilijk'

Voorzitter Peter Glas van de Unie van Waterschappen noemt dat aantal blanco en ongeldige stemmen hoog. “Maar ik zeg daar dan bij: alle begin is moeilijk. Het is de eerste keer dat voor het waterschap met het rode potlood in het stemhokje gekozen kon worden. Ik hoop dat het percentage over vier jaar veel lager komt te liggen.”

Glas denkt dat vooral onbekendheid met de waterschappen een rol heeft gespeeld. "Ik denk dat het merendeel van de mensen die blanco hebben gestemd het gewoon oprecht op dat moment nog niet wist. Dat is jammer, want we hebben heel veel gedaan om de bekendheid te bevorderen."

Opkomst verdubbeld

Vrijdag werd al bekend dat de deelname aan de verkiezingen ten opzichte van 2008 is verdubbeld. Die komt uit op 43,5 procent. In 2008 was dat nog 22,7 procent. 

Dit jaar kan voor het eerst van een echte opkomst worden gesproken, omdat er tot nu toe werd gestemd per brief. Dat de kiesgerechtigden nu naar het stembureau gingen voor de gecombineerde verkiezingen met die voor de Provinciale Staten, heeft vast bijgedragen aan de hogere opkomst, zegt Glas. 

STER reclame