Verkiezingsdebat Provinciale Statenverkiezingen 2015

Het CDA zal niet meewerken aan windmolenparken op het land, als daarvoor geen draagvlak is bij de bevolking. Dat zei Kamerlid Sander de Rouwe, lijsttrekker van de christen-democraten in Friesland, in het provinciale verkiezingsdebat van de NOS.

De Rouwe wees op een aantal projecten in het noorden van land, waar het kabinet windmolens wil plaatsen. Daar is veel verzet tegen, maar minister Kamp drukt zijn plannen door, vindt het CDA.

Afsluitdijk

"Ik heb sterk de indruk dat Kamp de provincie gebruikt als het hem uitkomt, maar wegkijkt als de provincie een eigen opvatting heeft."

De Rouwe wil alleen windmolens langs de Afsluitdijk, maar minister Kamp houdt vast aan een park in het IJsselmeer.

Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren in Limburg betoogde dat het juist het CDA was dat de bouw van windmolens onder de Crisis- en Herstelwet heeft gebracht, waardoor het voor lagere overheden nauwelijks meer mogelijk is om te procederen tegen de plannen.

Aantrekkelijk

Overigens denkt hij dat het verzet tegen windmolens snel kan verdwijnen, als mensen de mogelijkheid krijgen om te participeren in de parken in hun buurt. "Zo maak je het juist aantrekkelijk", zei Wassenberg.

Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie in Groningen wil dat de gaskraan in haar provincie nog verder dicht gaat. Ze wil windenergie stimuleren, maar dan moeten de omwonenden direct kunnen meeprofiteren, bijvoorbeeld door lagere energieprijzen.

Krimp

Energie was een van de thema's waarover werd gediscussieerd. Ook veiligheid, economie en krimp kwamen aan de orde. De verkiezingen voor provinciale staten zijn op 18 maart. De avond daarvoor, op 17 maart, debatteren de landelijke kopstukken van de partijen bij de NOS.

STER reclame