Minister Kamp tijdens het gasdebat in de Kamer ANP

Minister Kamp van Economische Zaken houdt vast aan zijn voornemen om pas komende zomer een beslissing te nemen over een mogelijke verlaging van gaswinning. Kamp reageert op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waarin geconcludeerd wordt dat het ministerie in het verleden vooral oog had voor economisch gewin, en niet voor veiligheid van de Groningers.

Minister Kamp begrijpt het gevoel van de Groningers

Kamp zegt dat hij zich zeer bewust is van de ernst van de problematiek en zijn verantwoordelijkheid om de benodigde maatregelen te nemen. In zijn reactie somt hij de eerdere beperkingen uit 2014 en januari 2015 op. 

Voor het eerste helft van het jaar besloot Kamp om de gaskraan dicht te draaien tot 16,5 miljard kubieke meter, maar of die verlaging voor de rest van het jaar ook geldt, wil Kamp nog niet zeggen. Op 1 juli besluit hij of de gasproductie voor de tweede helft van het jaar niet verder wordt opgevoerd.

De minister noemt het rapport van de Onderzoeksraad "gedegen en helder". Voor de PvdA bevestigt het rapport dat verhoging van de gasproductie na 1 juli ondenkbaar is.

Minister Kamp vindt dat gaswinning onder Economische Zaken valt

Verantwoording 

De meeste oppositiepartijen vinden de conclusies, die al eerder waren uitgelekt, schokkend. GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren: "Het Rijk liep blind achter de miljarden aan, de NAM was doof voor lastige feiten over aardbevingen en bodemdaling en de toezichthouder hield vooral z'n mond. Dit zijn heel ernstige vaststellingen, waarover de minister van Economische Zaken verantwoording moet afleggen."

De ChristenUnie heeft een debat met de minister aangevraagd over het rapport. De partij vindt dat er belangrijke aanbevelingen worden gedaan, bijvoorbeeld dat meer ministeries, de provincie en gemeenten betrokken moeten zijn bij de besluitvorming. Ook moet het Staatstoezicht meer op afstand worden geplaatst. Kamerlid Dik-Faber: "Veiligheid moet op de eerste plaats staan bij minister Kamp."

De PVV vindt het vreemd dat de minister niet op zijn besluit is teruggekomen. PVV-Kamerlid Klever twittert: "Kamp heeft blijkbaar OVV-rapport ongezien in onderste bureaula gestopt en dreunt zijn bekende riedeltje weer op."

Vernietigend

SP-Kamerlid Eric Smaling verbaast zich over de houding van de kenniscentra bij het gasgebouw. "De conclusies over het 'gesloten bastion' van bedrijven, kennisinstellingen, toezichthouder en het eigen ministerie zijn vernietigend en kunnen wat de SP betreft niet zonder gevolgen blijven.'' 

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren wil dat Kamp zijn excuses maakt, extra schadevergoedingen aanbiedt aan de Groningers en dat de gaskraan verder dicht wordt gedraaid.

D66 wil dat de provincie een belangrijke stem krijgt in het gasbesluit. Kamerlid Van Veldhoven: "D66 pleit ervoor dat er structureel en permanent onderzoek wordt gedaan naar de consequenties van gaswinning. De informatie moet bovendien openbaar worden gemaakt. Het gaat om de huizen van de Groningers, zij moeten weten wat er speelt met de gaswinning."

STER reclame