Mark Verheijen in de Tweede Kamer ANP

De Permanente Commissie Integriteit van de VVD gaat onderzoek doen naar de declaraties van VVD-Kamerlid Verheijen. Hij heeft daar zelf om gevraagd. 

"De afgelopen week zijn er in de media berichten verschenen over declaraties van VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen. Naar aanleiding van die berichten, de publiciteit en de beeldvorming heeft Mark Verheijen het hoofdbestuur van de VVD gevraagd om de Commissie Integriteit van de VVD te laten kijken naar de feiten, de ernst en de verwijtbaarheid en daar een oordeel over te vellen", zo staat in een persbericht.

Declaraties

VVD-voorzitter Keizer heeft het verzoek ingewilligd.  "Er is de afgelopen dagen in de media veel te doen geweest over declaraties van Mark Verheijen", aldus Keizer. "Dan is het heel verstandig om de feiten te laten toetsen aan de hiervoor geldende regels en de commissie hier een oordeel over te laten vellen". 

Verheijen vraagt zelf om integriteitsonderzoek

Jan-Kees Wiebenga, oud-VVD-Kamerlid en lid van de Raad van State, is voorzitter van de Permanente Commissie Integriteit.

Druk nam toe

De druk op de partijtop en Verheijen zelf om iets aan de situatie te doen nam toe. Veel VVD'ers vragen zich af waarom hem “de hand boven het hoofd wordt gehouden”.  VVD-partijleider Rutte blijft erbij dat hij de zaak rond de declaraties van Kamerlid Mark Verheijen "erg opgeblazen" vindt, zoals hij afgelopen week zei. "Ik heb daar vandaag niets aan toe te voegen."

STER reclame