Verheijen staat de pers te woord ANP

De druk op de partijtop over de positie van Kamerlid Mark Verheijen neemt toe. Veel VVD-ers vragen zich af waarom hem “de hand boven het hoofd wordt gehouden”, zo verneemt de NOS.

Een deel van de VVD-achterban buiten Den Haag begrijpt niet waarom Verheijen mag aanblijven als Kamerlid: ”Schandelijk dat de partijtop dit afdekt. Er zijn er voor minder weggestuurd.” Van lokale en provinciale bestuurders en leden klinkt kritiek als: “Ik mis de moraalridders van twee jaar geleden, toen men zo zeker wist hoe het met Jos van Rey zat.”

Verheijen kwam twee dagen geleden in opspraak toen NRC schreef dat hij duizenden euro’s teveel had gedeclareerd als provinciebestuurder in Limburg. Volgens Verheijen ging het om een kleiner bedrag. Maar hij erkende: “Ik ben politicus, geen heilige” en beloofde het geld terug te betalen.

VVD-fractievoorzitter Zijlstra nam het voor hem op: “Het verhaal wat ervan gemaakt is, is gewoon opgeblazen. “Verheijen zal alles terugbetalen. Naar mijn gevoel is het verhaal erg opgeblazen”, voegde premier Rutte daar als partijleider aan toe.

Limburg 

De Limburgers Verheijen en oud-wethouder en senator Jos van Rey kennen elkaar goed. In 2012, toen Van Rey en zijn zakenpartner Piet van Pol al in opspraak waren, ging Verheijen met hen dineren, zo onthulde NRC. 

De maaltijd kostte 2631 euro, onder meer door flessen wijn van 127 euro per stuk. Van Pol rekende af met zijn creditcard. Verheijen zei deze week dat die bedragen niet horen bij de soberheid die van een bestuurder gevraagd wordt. 

Onrust en boosheid

In de dagen daarna laaide de discussie binnen de VVD op, tot in de VVD-fractie van de Tweede Kamer. Daar kwam gisteren de vraag op tafel waarom Verheijen mag blijven zitten, terwijl Kamerlid Leegte meteen zijn woordvoerderschap over gaswinning kwijtraakte toen hij hardop in de trein had zitten bellen.

Politiek verslaggever Wilma Borgman: “Ik merk veel onrust en boosheid in de achterban van de partij. Vooral over de mate waarin Verheijen de hand boven het hoofd wordt gehouden. Belangrijke overweging daarbij is dat de VVD geen schade wil oplopen in de aanloop naar de Statenverkiezingen. Ik hoor dat Kamerleden die gaan over sociale zekerheid zich afvragen hoe zij dit moeten uitleggen aan mensen met een uitkering. "

Integriteit

De VVD nam in mei 2013 een integriteitscode aan naar aanleiding van de commotie rond Van Rey, tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt wegens corruptie. Verheijen is als getuige gehoord in de corruptiezaak tegen Van Rey en Van Pol. Hij ontkent zelf schuldig te zijn aan belangenverstrengeling.

Politiek verslaggever Wilma Borgman: "De kwestie-Van Rey, waarbij ook Verheijen zijdelings is betrokken, speelt nu een belangrijke rol. Het zou mij niet verbazen als er op dit moment met Verheijen wordt gesproken om zich te beraden op zijn positie.”

Verheijen vraagt zelf om integriteitsonderzoek

STER reclame