Patiënten met een budgetpolis moeten goed opletten bij welk ziekenhuis ze geopereerd worden
NOS Nieuws

Vijf vragen over de budgetpolis

Er bestaat veel onduidelijkheid over de term budgetpolis. Die wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars aangeboden.

Wat is een budgetpolis?

Er zijn twee manieren om je te verzekeren voor medisch-specialistische basiszorg: via een naturapolis of via een restitutiepolis. Via een restitutiepolis krijg je bij elke zorgverlener dezelfde vergoeding. Het maakt dan dus niet uit naar welk ziekenhuis je gaat.

Bij een naturapolis kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen met minder ziekenhuizen afspraken te maken. De patiënt moet dan goed opletten welke ziekenhuizen gecontracteerd zijn.

Dat geldt nog veel sterker voor de extra goedkope polissen, de zogenoemde budgetpolissen. Een budgetpolis biedt een basisverzekering die alleen geldig is bij een beperkt aantal ziekenhuizen. De polis Zekur van Univé vergoedt een specifieke behandeling bijvoorbeeld alleen in een van de zestien ziekenhuizen die door Univé zijn gecontracteerd.

Is de budgetpolis nieuw?

Nee. Sinds 2008 bieden steeds meer zorgverzekeraars zo'n extra-goedkope naturapolis aan. Inmiddels bieden bijna alle verzekeraars een budgetpolis aan. Uitzonderingen zijn zorgverzekeraars DSW en ONVZ.

Kan het zo zijn dat ik niets vergoed krijg van een behandeling in het ziekenhuis?

Nee, niet-gecontracteerde zorg wordt altijd voor een gedeelte vergoed door de zorgverzekeraar. De afspraak is dat een zorgverzekeraar altijd ongeveer 75 procent van de behandelkosten vergoedt. Ook als het ziekenhuis voor die behandeling geen contract heeft met de zorgverzekeraar.

Dat is wettelijk bepaald en geldt ook voor de budgetpolis. Doordat er bij de budgetpolis minder afspraken zijn met minder zorgverleners, is de kans wel groter dan bij de uitgebreidere naturapolissen dat de patiënt een deel van de rekening moet bijbetalen.

Gaat dit veranderen?

Minister Schippers (VWS) heeft het plan laten varen om de wettelijke plicht van 75 procent vergoeding af te schaffen. Het ministerie kan de budgetpolis zoals die nu bestaat, niet afschaffen. De budgetpolis verdwijnt dus alleen als zorgverzekeraars deze niet meer aanbieden.

Hoeveel mensen maken er gebruik van zo'n polis?

Voor 2015 is dat nog niet te zeggen. In 2014 kozen ongeveer 600.000 mensen voor een budgetpolis.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl