Dekker: met pestprogramma's blijven werken

Staatssecretaris Dekker houdt vast aan de verplichting voor scholen om met programma's te werken. Die moeten het pesten als groepsproces aanpakken en niet alleen het gepeste kind weerbaarder maken of de pesters aanspreken.