Ombudsman: kloof digitalisering

Er dreigt een kloof te ontstaan tussen mensen die wel en mensen die niet handig zijn met de computer. Dat staat in het jaarverslag van de Nationale ombudsman.