Plasterk over rapport Stolte: niets aan de hand

Minister Plasterk heeft Rijksvertegenwoordiger Stolte niet ontslagen, hoewel de dienst Inspectie Signalering Begeleiding (ISB) dat adviseerde. Stolte is Rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. ISB geeft in zijn rapport over de coördinatie van het Rijksbestuur in Caribisch Nederland een vernietigend oordeel over Stolte. Het vertrouwelijke rapport van ISB ligt al sinds november bij Plasterk. Verschillende oppositiepartijen vinden het onbegrijpelijk dat Plasterk een advies om Stolte direct te vervangen niet heeft opgevolgd. Interview: Vincent Rietbergen.