Finse anti-pestmethode werkt

Alle scholen in Nederland moeten in 2015 van staatssecretaris Dekker verplicht anti-pestmethodes invoeren. Maar van veel methodes is nog onduidelijk of ze echt werken of niet. Nu is voor het eerst zo'n antipestprogramma onderzocht: de KiVa methode uit Finland. En wat blijkt? Het werkt. Aan het onderzoek deden 10.000 leerlingen mee. Op de 66 scholen. Waar de KiVa-methode werd toegepast daalde het aantal pestklachten met meer dan 50 procent.