GroenLinks: geen steun voor kind-plan Asscher

Vanaf volgend jaar wordt de kinderbijslag voor oudere kinderen in stappen verlaagd naar het bedrag voor kinderen tussen 0 en 5 jaar. Het plan maakt deel uit van de versobering van de zogenoemde kindregelingen, die al in het regeerakkoord was aangekondigd. GroenLinks-Kamerlid Voortman is ontevreden. Volgens haar gaan minima er op achteruit en wordt er te weing geëinvesteerd in de kinderopvang.