Inspectie wil af van zesjescultuur scholen

De Inspectie van het Onderwijs wil dat het niveau van het basis- en middelbare onderwijs omhoog gaat. De afgelopen jaren gingen te weinig scholen erop vooruit.