Steeds meer Nederlanders leven in armoede

Aangepast op

Dat blijkt uit de jaarlijkse armoedemonitor. In 2010 waren dat er nog 945.000. Inmiddels zijn het er ruim een miljoen. En dan gaat het vooral om: alleenstaanden tot 65 jaar, eenouder- en niet-westerse gezinnen, en er is een nieuwe groep die eerder in de armoede terecht komt: en dat zijn jonge gezinnen.