'Ozb-systeem kan beter en efficiënter'

Aangepast op

De Vereniging Eigen Huis wil dat de OZB in de huidige vorm verdwijnt. Daarvoor in de plaats moet een systeem komen waarbij zowel huiseigenaren als huurders een heffing betalen, die mede is gebaseerd op de omvang van het huishouden. Hans de la Porte van VEH legt uit waarom.