Verhitte discussies tijdens Kamerdebat over akkoord

Volop verhitte discussies in de Tweede Kamer. Daar is het debat over het Vijfpartijenakkoord net afgelopen: het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, Groen Links en de Christenunie sloten. Verslaggever Ferry Mingelen is in Den Haag.