De problemen door het hoge water en de harde wind nemen toe. Het KNMI heeft voor kustprovincies code oranje afgegeven voor extreem weer. Bij het Groningse dorp Tolbert dreigt een dijkdoorbraak.