Getroffen door de crisis

Sombere vooruitzichten van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met name de éénoudergezinnen en mensen in de leeftijd 50 tot 65 jaar zullen de bezuinigingsmaatregelen voelen.