Chemie-Pack failliet verklaard

Chemie-Pack is door de rechtbank failliet verklaard. Dat is een direct gevolg van de grote brand begin dit jaar.