NOS Nieuws

Na Libië-ramp gaat het weer meer over klimaatadaptatie, in Kampen krijgt de IJssel al meer ruimte

Niet alleen opwarming van de aarde tegengaan, maar je ook aanpassen aan het nieuwe klimaat, met meer ruimte voor water. Zo kunnen rampen als in Derna (Libië) voorkomen worden. Bij Kampen wordt hard gewerkt om het water van de IJssel meer ruimte te geven.