Het Rotterdamse college heeft het vertrouwen in wethouder Schrijer van Sociale Zaken opgezegd. De PvdA'er wil niet meer dan honderd miljoen euro bezuinigen op het armoedebeleid en de bijstand. De andere leden van het college en de PvdA willen dat wel.