Nederlandse militairen die in de jaren 90 werden uitgezonden naar de Balkan, hebben niet vaker leukemie gekregen of andere vormen van kanker dan militairen die thuisbleven. Het gevreesde 'Balkan-syndroom' bestaat dus niet.