NOS Nieuws

Vleermuizenpoep maakt grondige opknapbeurt kerkorgel St.-Bavo nodig

De restauratiewerkzaamheden aan het Christian Müllerorgel uit 1738 zijn nodig omdat de kast en de orgelpijpen ernstig vervuild en aangetast zijn door de bonte knaagkever en vleermuizenpoep.