Gesprek Noor

Noor is 20 jaar en studeert aan de universiteit van Gaza.