De Jonge: financieel beheer VWS heeft inderdaad zwakheden laten zien

Minister De Jonge snapt wel dat er middenin de coronacrisis weleens een pakbon miste, maar de Algemene Rekenkamer heeft formeel gelijk, zegt hij.