Vicepresident De Graaf van Raad van State: vertrouwen tussen burger en overheid onvoldoende

De Raad van State wijdt een groot deel van het jaarverslag aan het thema vertrouwen.